fbpx

Acest site este publicat de agenția comm360 în scopul informării directe a partenerilor săi de afaceri. Utilizarea acestui site de către orice persoană este condiționată de respectarea termenilor de acces și utilizare detaliați mai jos, care suplimentează și completează normele legale în vigoare.

Prin accesarea, parcurgerea sau utilizarea acestui site, la adresa www.comm360.ro sau în diverse medii de distribuție, inclusiv rețele sociale, dumneavoastră acceptați implicit și necondiționat Termenii și condițiile așa cum sunt expuse în acest document, care prevalează asupra oricărei alte înțelegeri avute cu comm360, cu angajații sau reprezentanții săi.

Drepturi de proprietate intelectuală

Agenția comm360 este proprietara acestui domeniu de internet, a textelor, sloganurilor, desenelor, imaginilor, secvențelor video și audio publicate aici sub semnătura agenției. Site-ul poate include creații ale unor terți, care au autorizat comm360 să le publice sau le-au publicat sub o licență care permite acest tip de redistribuire. În cazul în care considerați că o parte din acest site aduce atingere proprietății dv. intelectuale, vă rugăm să ne contactați de urgență, indicând opera incriminată, precum și numele dv. și declarația expresă a faptului că dv. sunteți autorul operei în chestiune, folosind adresa de contact 360@comm360.ro.

Reproducerile oricăror creații proprii comm360 publicate pe acest site, înțelegându-se prin aceasta orice creații care nu sunt marcate clar ca având un autor terță parte, sunt permise strict pentru folosință personală, excluzând orice utilizare în scopuri comerciale, publicitare sau de informare publică.

Distribuirea operelor publicate pe site-ul comm360 în rețele sociale sau în alte medii digitale este permisă doar în moduri care permit fără echivoc identificarea autorului ca fiind agenția comm360 și includ un link către conținutul original. Utilizând acest site sunteți de acord că veți respecta drepturile de proprietate intelectuală ale comm360 și nu veți crea opere derivate din cele publicate aici.

Informații despre servicii și oferte comerciale

Acest site este o prezentare generală a gamei de servicii oferite de comm360 și nu trebuie înțeles nici ca o prezentare exhaustivă a acestora, nici ca o ofertă comercială general valabilă. Imaginile produselor și serviciilor, precum și descrierea acestora, nu reprezintă un angajament din partea comm360, care își rezervă dreptul de a modifica, actualiza sau elimina o parte sau toate informațiile în orice moment, fără preaviz.

Pentru a obține o ofertă comercială din partea comm360, vă rugăm să ne contactați.

Conținut generat de vizitatori

Pentru acele secțiuni care permit introducerea de texte sau imagini de către vizitatori, precum publicarea de comentarii și linkuri, dar fără limitare la acestea, utilizatorii sunt singurii responsabili de conținutul mesajelor postate. comm360 își rezervă dreptul de a nu publica, edita sau șterge mesajele injurioase, care aduc atingere imaginii comm360 sau a unor terți, care nu respectă regulile generale de etichetă alte internetului sau orice mesaj considerat nepotrivit de către comm360 ca proprietar al platformei.

Limitarea responsabilității

Folosirea acestui site se face pe propria răspundere a vizitatorului. În nicio situație comm360, afiliații, partenerii sau angajații săi, fiecare în parte sau împreună, nu vor putea fi făcuți responsabili pentru daune directe sau indirecte și, în special, pentru vreun prejudiciu material, pierdere de date sau programe, sau prejudiciu financiar, rezultând din accesul sau utilizarea acestui site sau a site-urilor legate de el. Conținutul acestui site este prezentat fără nicio garanție, de nicio natură. Erori sau omisiuni pot interveni.

Nume de utilizator și parole de acces

În cazul în care prin colaborarea cu comm360 veți primi sau vă veți crea un nume de utilizator și parolă pentru a accesa secțiuni private sau personalizate ale acestui site, sunteți responsabil(ă) de a păstra caracterul confidențial al contului dv. și al parolei. Sunteți responsabil(ă) de toate acțiunile întreprinse de un utilizator care vă folosește numele și parola și vă angajați să anunțați imediat comm360 cu privire la orice utilizare neautorizată a contului sau suspiciune cu privire la asemenea activități.

Instanțele competente

Acești Termeni și condiții, precum și orice litigiu care decurge în legătură cu acest document, acest site, funcționarea sau nefuncționarea site-ului, se supun dreptului intern român. Acest site și Termenii și condițiile sunt redactați în limba română; în cazul unui litigiu, doar instanțele românești vor fi considerate competente.